Warsztaty

Przedszkola i klasy 1-3

„Czy istnieje maszynka do robienia pieniędzy?”

Warsztat prowadzony z wykorzystaniem atrapy bankomatu, która staje się pretekstem do rozmów z dziećmi na temat tego skąd biorą się pieniądze i jak trafiają do bankomatu.

Podczas warsztatu uczestnicy dowiedzą się:

 • czym jest BARTER
 • jakie rodzaje płacideł ludzie używali na przestrzeni wieków
 • skąd biorą się pieniądze
 • dlaczego bankomat to nie maszynka do robienia pieniędzy
 • jakie są najnowocześniejsze banknoty na świecie
 • czym jest pieniądz elektroniczny

„Chcę czy potrzebuję?”

Warsztat rozpoczyna się od zabawy w poszukiwanie kart przedstawiających rzeczy codziennego użytku, zabawki, słodycze itp. Po ich odnalezieniu dzieci grupują karty na „zachcianki” i „potrzeby”. Podsumowaniem warsztatu jest stworzenie piramidy potrzeb i zachcianek.

Podczas warsztatu uczestnicy dowiedzą się:

 • czym jest zachcianka
 • czym jest potrzeba
 • dlaczego czasem jedna rzecz może być i zachcianką i potrzebą
 • jak mądrze wydawać pieniądze
 • dlaczego nie wszystkie zachcianki muszą być spełnione

 

Klasy 1-3 i 4-8

„Niewidzialna ręka rynku”

Dynamiczna gra, która uczy dzieci podstawowych reguł gospodarki rynkowej oraz umiejętności negocjacyjnych i pracy w grupie. Zadaniem gry jest kształtowanie postaw liderskich, umiejętności komunikacyjnych oraz organizacji pracy w zespole. Gra posiada kilka wariantów zróżnicowanych pod względem trudności.

Podczas warsztatu uczestnicy dowiedzą się:

 • czym jest popyt i podaż
 • czym jest cena równowagi
 • na czym polega mechanizm „niewidzialnej ręki rynku”
 • jak ważna jest współpraca

Klasy 4-8

„Podróż w świat pieniądza””

Uczniowie pracują na laminowanej planszy edukacyjnej w formacie A0 przedstawiającej regiony świata, głównym materiałem będą reprodukcje banknotów z różnych części globu. Dzieci dzielą się na drużyny, oglądają banknoty, dopasowują je do różnych części świata. Ostatnim etapem zabawy jest prezentacja oryginalnych banknotów z różnych państw (także banknotów polimerowych). Dla starszych uczniów klas 7 i 8 warsztat nazywa się „Od płacideł do kryptowalut” i poszerzony jest o informacje związane z najnowocześniejszymi formami płatności i przyszłością pieniądza.

Podczas warsztatu uczestnicy dowiedzą się:

 • czym jest pieniądz
 • jakie są zasady emisji pieniądza
 • jakie funkcje pełni pieniądz
 • co to jest kurs walutowy

„Gospodarką po mapie?”

Materiałem, na którym pracują podopieczni jest rysunkowa ekonomiczna mapa świata w formacie A0 przedstawiająca ponad sto różnorodnych zdarzeń ekonomicznych związanych z produkcją, uprawą, handlem, transportem itp. Dzieci podczas zajęć aktywnie pracują kolorując mapę, dorysowując swoje pomysły, przyklejając symbole różnych firm. Po zakończonej grze następuje podsumowanie.

Podczas warsztatu uczestnicy dowiedzą się:

 • co to eksport i import
 • czym jest globalizacja
 • co to takiego makroekonomia
 • jakie znaczenie ma handel, transport i gospodarka

 

„Finansowe Domino”

Warsztat rozpoczyna się od przedstawienia nominałów jakie występują w Polsce a także ich krótkiej charakterystyki dotyczącej zabezpieczeń banknotów. Następnie uczestnicy dzielą się na dwie drużyny (jedna ma zadanie zakupić od drugiej kartony niezbędne w dalszej części warsztatu, mają jednak ograniczone zasoby). Drużyny nie wiedzą ile pieniędzy posiada przeciwna drużyna – prowadzą negocjacje. Po części „handlowej” następuje podsumowanie a następnie wyścig – która drużyna szybciej złoży kartony i ułoży „finansowe domino” .

Podczas warsztatu uczestnicy dowiedzą się:

 • jakie nominały mają polskie pieniądze
 • jakie ciekawostki skrywają banknoty
 • jak ważne są negocjacje handlowe
 • jak sprawnie kalkulować promocje i liczyć procenty

 

 

„Kreatywny Mózg”

Warsztat podczas, którego dzieci podzielone na grupy dostają z pozoru niemożliwe do wykonania zadanie oraz niezbędne narzędzia, materiały (dość specyficzne: jak balony, makaron, taśma klejąca, papier). Zadaniem grupy jest rozwiązanie problemu w jak najbardziej kreatywny i skuteczny sposób. Sprawdzanie/ testowanie pomysłów przynosi dzieciom mnóstwo frajdy a jednoczenie pobudza ich kreatywność. (warsztat może być zrealizowany także dla klas I-III)

 

„Domowy budżet”

Warsztat ma na celu pokazanie uczestnikom czym jest budżet domowy i jakie są jego składowe w zależności od sytuacji życiowej. Dzieci mają zadanie obliczyć budżet wylosowanych osób na podstawie przedstawionych paragonów i pozostałych danych.

Podczas warsztatu uczestnicy dowiedzą się:

 

 • dlaczego warto zarządzać budżetem
 • z czego się składa
 • co to deficyt
 • czym jest nadwyżka finansowa
 • co to takiego równowaga budżetowa

CENNIK

Cena jednostkowa brutto Cena sumaryczna brutto Rabat
Jeden warsztat dla 1 grupy** 600zł 600zł
Jeden warsztat dla 2 grup** 450zł 900* 25%
Jeden warsztat dla 3 grup** 400zł 1200zł* 33%
Jeden warsztat dla 4 grup** 375zł 1500zł* 37,5%
Jeden warsztat dla 5 grup** 350zł 1750zł* 42%
Cena jednostkowa brutto Cena sumaryczna brutto
Jeden warsztat dla 1 grupy** 600zł 600zł
Jeden warsztat dla 2 grup** 450zł 900*
Jeden warsztat dla 3 grup** 400zł 1200zł*
Jeden warsztat dla 4 grup** 375zł 1500zł*
Jeden warsztat dla 5 grup** 350zł 1750zł*

* Cena promocyjna dotyczy warsztatów przeprowadzanych jednego dnia
** Maksymalna ilość dzieci w grupie to 20
Do cen doliczony będzie koszt dojazdu i ewentualnego noclegu jeśli warsztaty odbywają się poza Poznaniem.