To pierwszy wpis z kategorii DORADZTWO ZAWODOWE. Chciałabym ułatwić wielu ludziom odkrycie swojej ścieżki zawodowej oraz pomóc w odnalezieniu się na rynku pracy. Będę się dzieliła z Wami wiedzą dotyczącą między innymi tego jak odkryć swój potencjał i predyspozycje zawodowe, jak efektywnie szukać pracy oraz jak się do tego przygotować.

Żeby zacząć poszukiwania pracy musimy wiedzieć gdzie chcemy jej szukać. Ale warto też zadać sobie pytanie: gdzie mój potencjalny pracodawca szuka pracowników? Dobrze by ścieżki te się wzajemnie pokrywały – wówczas istnieje duże prawdopodobieństwo, że spotkamy się z naszym wymarzonym pracodawcom.

Obserwatorium  Gospodarki  i  Rynku Pracy  Aglomeracji  Poznańskiej  w 2015  roku  przeprowadziło  badania na grupie 604 uczniów ostatnich szkół zawodowych (techników i zasadniczych szkół zawodowych) oraz 600 pracodawców z terenu powiatu poznańskiego, w  których  pytano,  jak  uczniowie poszukują  pracy,  a  jak  pracodawcy  rekrutują pracowników. Czy te drogi się spotykają – cóż, nie zawsze.

Pracodawcy mieli możliwość wskazać kilka najczęściej wykorzystywanych sposobów poszukiwania pracowników, poniższa grafika przedstawia najczęściej wskazywane źródła poszukiwań:

 

Dużo mniejsze znaczenie miały takie metody, jak: wynajęcie prywatnych agencji zatrudnienia, stosowanie ogłoszeń tradycyjnych, wystawianie stoisk na targach pracy, korzystanie z usług Ochotniczych Hufców Pracy, akademickich biur karier oraz umieszczanie ofert w Internecie.

Tutaj mogą pojawić się wątpliwości: dlaczego umieszczanie ofert w Internecie przez pracodawców jest na ostatnim miejscu, skoro „wyszukiwanie pracowników w Internecie” pojawiło się na pierwszym w zestawieniu? Warto podkreślić, że strategia korzystania z Internetu jest znacząco inna niż wydaje się to pracownikom. Pracodawcy zdecydowanie bardziej wolą bezpośrednie poszukiwania odpowiednich osób w zasobach Internetu (między innymi na takich portalach jak GoldenLine czy LinkedIn) niż publikowanie ogłoszeń. W raporcie na stronie 82 znajdziecie również najczęściej używane frazy przy poszukiwaniu pracowników, a także w trakcie poszukiwania pracy.

Uczniowie zapytani o preferowane metody poszukiwania pracy wskazali tak jak obrazuje to grafika poniżej:

 

Spora część dróg uczniów i pracodawców pokrywa się: sieć kontaktów, Internet, zgłoszenia samoistne czy prasa. Należy jednak zwrócić uwagę na różnice w wykorzystywaniu niektórych metod, jak na przykład Internetu.  Wnioski jakie nasuwają się po lekturze raportu są następujące*:

  • Pracodawcy wolą przeszukiwać zasoby Internetu w poszukiwaniu pracownika, niż tworzyć ogłoszenia o wakatach;
  • Pracodawcy częściej niż uczniowie korzystają z Internetu jako narzędzia do rozpoznania sytuacji na rynku pracy;
  • Pracodawcy wolą przeszukiwać prasę w poszukiwaniu pracownika, niż tworzyć ogłoszenia o wakatach;
  • Pracodawcy lepiej niż uczniowie orientują się w tym, jak uczniowie korzystają z Internetu w zakresie poszukiwania pracy niż odwrotnie.

Co zatem można zmienić? Jak efektywnie poszukiwać pracy? Jak zwiększyć swoje szanse na rynku pracy?

Z pomocą przychodzą poniższe rekomendacje:

 

W związku z szerokim dostępem do zasobów Internetu warto zadbać także o swój wizerunek w Sieci, o czym bardzo często zapominamy. Ale o tym w kolejnym artykule :)

 

*Cały raport, na który się powołuje znajdziecie pod tym linkiem.

** Np.: LinkedIn czy GoldenLine

*** Poprzez uczestnictwo m.in. w: targach branżowych, giełdach pracy czy konkursach zawodowych